2014

Perniagaan GDORA® bermula dari rumah. Beroperasi secara online menjual di Facebook. Berbekalkan 2 tenaga kerja iaitu suami dan isteri. Pada masa ini perniagaan didaftarkan di atas GELIGA GOLD®. Modus operandi menjual charm-charm emas secara runcit kepada pelanggan.

.